Konttori
  Henkilöstö
  Yhteystiedot
   

Toimistomme vahvuus on kahden keskeisen suunnittelualan saumaton yhteistyö. Arkkitehti- ja rakennesuunnittelun yhdistäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa nopeuttaa suunnittelu-
prosessia, mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen löytämisen ja siten tuottaa parempia suunnitelmia ja toteutusta helpottavia ratkaisuja.

Tarvittaessa toimistomme tekee myös LVIS-suunnittelun luotettavien yhteistyötahojen kanssa.